XSLTransform Error

XSLTransform: Unexpected tag <xsl:output>.
File: VCFile(N/E:0:[mkt-fe]::/templates/components/href-list-comp.xsl)

  • MarketingTribune.nl/online bericht over de actuele stand van zaken over het online in contact komen met en verleiden van de klant, met specifieke aandacht voor onder meer e-commerce, online advertising en social media.
  • MarketingTribune: meer over marketing en merken